Užitečné informace

Zastavovací pásy

Oficiální zdroje potvrzují, že zastavovací pásy nepatří k obvykle používaným prostředkům příslušníky Policie ČR. Zastavovací pásy se mohou dělit dle různých kritérií. Zřejmě nejpodstatnějším rysem je, do jaké doby od průjezdu přes zastavovací pás dojde k znehybnění vozidla. Obecně se za bezpečnější zastavovací pásy považují ty zařízení, která pneumatiku či několik pneumatik vozidla poškodí, ale vozidlo učiní provozu neschopných až za několik málo vteřin. Zastavovací pás, který zapříčiní okamžitou neovladatelnost vozidla, není rozhodně cílem jak výrobků, tak policie. Neovladatelné vozidlo by totiž mohlo způsobit škody i na soukromém majetku přiléhajícím k místu, kde se pás nacházel.

Ovšem na druhou stranu lze zastavovací pás, v případě, že bude použit správně vyškolenými policisty, považovat za humánnější způsob zastavení pronásledovaného vozidla, než použití ostré střelby. Nové zastavovací pásy jsou vyráběny s ohledem na bezpečnost i zasahujících policistů, kteří vzhledem k novým mechanizmům použití těchto pásů mohou stát v bezpečné vzdálenosti od vozovky.

Ve všech případech, kdy jsou zastavovací pásy využívány, je potřeba především jejich rychlého položení na silnici před pronásledovaný vůz. Šířka i délka zastavovacích pásů se proto může poměrně rapidně lišit a to nejen v závislosti na použitém mechanismu umisťování zastavovacích pásů.

Vedle zastavovacích pásů lze při silničních kontrolách možné zahlédnou i tzv. zastavovací prvek, který je umisťován před kola vozidla. V případě, že se řidič snaží ujet, na tento nepatrný objekt najede, dojde k okamžitému vypuštění pneumatiky a vozidlo dále není schopné pokračovat v jízdě.