Užitečné informace

Osvětlovací balón PowerMoon Start

Osvětlovací balón PowerMoon je velmi lehký a skladný, předem je počítáno s tím, že bude potřeba jej jak rychle instalovat, tak i složit. Složený balón má hmotnost 8 kg, což je vzhledem k jeho schopnosti svítit o síle 48 000 lumenů skutečně malé číslo. Díky své skladnosti a relativně malé hmotnosti jej lze využít i v těžce dostupném terénu. Instalovat jej lze na svahy kopců, do hustých lesů a mokřin, popřípadě i do prostoru kolem aktuálně vzniklých dopravních či jiných nehod.

Nespornou výhodou osvětlovacího balónu je eliminace vzniku stínů, světlo z reflektoru je rozprostřeno rovnoměrně, bez „hluchých“ míst. Záře prostupuje skrze bílý textil, který obklopuje čtyři halogenové zářivky, které jsou producentem tohoto světla. Tento materiál je samozřejmě nehořlavý. Osvětlovací balón je proto velice vhodnou pracovní pomůckou v noci v místech, kde je potřeba světlo o vysoké intenzitě a vznik stínů je nežádoucí.

Kvalita použitých komponentů zaručuje, že světlo, které tento osvětlovací balón PowerMoon ve výšce tří až pěti metrů vydává, je rovno použití reflektorů, které se instalují až do dvojnásobné výšky. Osvětlovací balón lze použít i na různých venkovních akcích, které jsou více pozitivní, než zásahy hasičů při nehodách. Těmito akcemi mohou být koncerty či divadelní představení ve volném prostranství, kde se shlukuje velké množství lidí a proto je nasnadě zajistit jejich bezpečnost kvalitním osvětlením.