Užitečné informace

Ochrana sluchu

Ovšem málokdo ví, jak přesně zpracování zvuku probíhá a do jaké míry některé každodenní činnosti či pracovní prostředí mohou sluch nenávratně poškodit. Hluk sám o sobě může způsobit i řadu dalších zdravotních problémů, mezi které patří stres, zvýšený krevní tlak, bolesti hlavy, poruchy spánku a soustředění, žaludeční potíže a mnoho dalších.

Nejčastější příčinou zhoršení sluchu vedoucí až k hluchotě je poškození vnitřních vláskových buněk, které jsou zásadními při přenosu zvuku do mozku. Tyto buňky se nachází ve vnitřním uchu. Každý člověk jich má přibližně 50 tisíc a v průběhu života o ně postupně nenávratně přichází.

Lidský sluch funguje tak, že zvukové vlny zachycené zvukovodem dopadnou na bubínek a ten se následně rozkmitá. Vibrace se přenesou na sluchové kůstky, které tvoří jakousi soustavu pák, a s jejich pomocí jsou kmity bubínku přenášeny přes třmínek dále do hlemýždě. Právě v hlemýždi nalezneme vláskové buňky, tak zásadní pro náš sluch. Pomocí řasinek se impulz přenáší dále do mozku, kde se vytvoří finální zvukový vjem.

Tento složitý systém uvnitř našich sluchových orgánů je velice citlivý na vnější vjemy. Některá povolání představují reálnou hrozbu pro náš sluch. Lidé pracující v hlučných provozech postupně o sluch přicházejí, aniž by si to sami uvědomovali, protože poškození sluchu je nebolestivé a postupné. Nedoslýchavost se tak může projevit až za několik let. V takovou chvíli už je většinou pozdě na léčbu. Proto především pro hudebníky, zpěváky, moderátory, závodníky či pro ty, kteří se velmi často, třeba i každodenně, pohybují v příliš hlučném prostředí, je vhodné používat ochranné špunty do uší, které účinně chrání vnitřní systém ucha před poškozením.

Myslete na své zdraví a chraňte se.