Užitečné informace

HZ610 výstražný maják

Mezi svítilny, které splňují požadavky i do extrémních míst, často spojených s nebezpečím vzniku požáru patří výrobky značky Eflare. Mezi tyto požadavky pro svítilny do extrémních podmínek patří mimo odolnosti vůči žáru také co největší kompaktnost a jednoduché ovládání. Svítilnu je nutné zapnout rychle a jednoduše. Přitom světlo, které produkuje, musí být velice intenzivní.

Maják Eflare proto nabízí stroboskopický efekt o velmi vysoké intenzitě, stejně jako i stálé svícení. Světelný kužel je patrný až do vzdálenosti jednoho kilometru. Tento faktor je přitom jedním z nejdůležitějších – vzdálenost, na kterou lze světlo zaregistrovat hraje v krizových situacích velice podstatnou roli. Společnost Eflare při konstrukci tohoto majáčku dbala i na sekundární požadavky, a tedy, zajistit co největší bezpečnost nejen pro osoby, které jsou krizí nejen zasaženi, ale i příslušníky, kteří nastalou situaci mají za úkol řešit.

Aby bylo dosaženo maximálního svitu, který by všechny tyto parametry splnil, bylo nutné do vnitřku majáku instalovat hned osm LED diod. Ačkoliv slovo „maják“ evokuje v naší mysli svítilnu statickou, kterou je nutné postavit na konkrétní místo, opak je v tomto případě pravdou. Majáček lze velice jednoduše připevnit nejen na oblečení či vozidla, ale například i na dopravní značky. Majáček Eflare tedy skutečně nabízí veškeré možné funkce, které svítilna určená do extrémních podmínek má v ideálním případě zákazníkům nabízet.